Regnskogselefanten lever i skogarna i Afrika

Regnskogselefanten eller skogselefanten är en underart till den afrikanska elefanten. Hur skiljer den sig från den andra arten, savannelefanten?  

elefanter, elefantarter, skogselefanter

Foto: © WLDavies / iStock

Vi brukar lite slarvigt prata om afrikansk elefant och då mena att det finns en elefantart i Afrika. Det finns i själva verket två arter eller så kallade underarter till den afrikanska elefanten, och regnskogselefanten är en av dem. Savannelefanten den andra.

Till skillnad från sin nära släkting lever regnskogselefanten just i regnskogar och täta skogar. Den är mindre än en savannelefant så att den ska kunna gömma sig bland växterna, har färre tånaglar på både fram- och bakfötterna samt har lätt ovala öron. Dess betar är raka med en liten nedåtkrökning, medan släktingens betar är böjda uppåt.

Regnskogselefanten lever vidare i betydligt mindre grupper än savannelefanten. Hanarna vandrar oftast ensamma, men kan ibland sluta sig samman till en grupp som då leds av äldre elefanthanar.

I regnskogarna finns maten nära tillhands. Elefanterna är växtätare och kan äta upp till 150 kilo växtmaterial per dag. Med hjälp av snabeln sliter skogselefanten av gräs och kvistar och stoppar födan i munnen. Om det inte hade varit för tjuvjakten hade de praktfulla djuren kunnat leva relativt ostörda i Afrikas tropiska skogar.

Tjuvjakten på elefanter är utbredd i Afrika. Uppskattningsvis fanns det 10 miljoner vilda elefanter vid 1900-talets början. Idag finns det runt 400 000, och då är både regnskogselefanterna och savannelefanterna inräknade.

Text: Sandra Jönsson
Källor: Nationalgeograhpic.com; Wwf.se (Världsnaturfonden)

error: Content is protected !!