Lejonet är världens näst största kattdjur – och djurens konung

Kan du gissa hur långt lejonets vrål kan höras?

lejon, kattdjur, big five, stora kattdjur

Foto: © WLDavies / iStock

Eftersom lejonet är djurens konung skulle man ju kunna tro att det också är världens största kattdjur. Men det är det inte. Tigern är faktiskt större. Lejonet – eller lejonhanen – har dock något som tigern inte har: en stor gyllene man.

Inga andra kattdjur än lejonen lever i flockar. Lejonflocken har vanligen ett femtontal medlemmar – mestadels av besläktade honor – men kan bestå av upp till fyrtio medlemmar.

lejon, kattdjur, big five, stora kattdjur

Foto: © invisiblewl / iStock

Hanarna är de som försvarar lejonflockens vidsträckta territorium. Detta gör de genom att markera reviret med urin, ryt och att jaga bort de djur som vågar inkräkta på området. Visste du att lejonvrålet kan höras så långt som åtta kilometer bort?

Honorna är jägarna. De brukar samarbeta för att kunna fånga och sätta tänderna i antiloper, zebror och andra stora djur. Bytena är oftast snabbare än lejonen, så deras lagarbete lönar sig många gånger.

lejon, kattdjur, big five, stora kattdjur, lejon jagar, lejonbyte

Foto: © HuntedDuck / iStock

Ändå kan jaktlyckan inte beskrivas som särskilt god. Lejonhonorna måste försöka igen och igen förrän de får tag i ett byte.

Fastän honorna har samlat in maten är det hanarna som får äta först. Därefter får honorna äta – och lejonungarna allra sist. Det är så hierarkin i lejonflocken ser ut.

lejon, kattdjur, big five, stora kattdjur, lejonungar

Foto: © WLDavies / iStock

Tidigare levde lejonet i större delen av Afrika och i vissa delar av Asien och Europa. Det har jakten av djuret satt stopp för och idag håller det enbart till i det subsahariska Afrika och i Gir nationalpark i Indien.

På grund av att lejonet räknas som ett av de farligaste djuren i Afrika ingår det i till exempel Tanzanias, Kenyas och Sydafrikas ”Big Five”. Detta är en grupp bestående av storvilt och som många reser långt för att få se på safari.

lejon, kattdjur, big five, stora kattdjur, lejonungar

Foto: © WLDavies / iStock

Tillsammans med tigern, geparden, leoparden, jaguaren och puman hör lejonet vidare till gruppen ”stora kattdjur”.

Text: Sandra Jönsson

error: Content is protected !!