Den blå fjärilen papilio ulysses är uppkallad efter den grekiske hjälten Odysseus

En blå kejsare bland fjärilar…

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Australien

Foto: © incposterco / iStock

Den förhållandevis ovanliga fjärilen papilio ulysses finns nästan bara i Oceanien. Anledningen verkar ha att göra med att den föredrar en särskild kombination av tropiskt klimat och ett överflöd av vinruteväxter. Det är nämligen bland dessa växter som fjärilarna lägger sina ägg, och där fjärilslarverna äter blad under sina första stunder på jorden.

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Australien

Foto: © abzee / iStock

Papilio ulysses har fått ett högt symbolvärde i sitt hemland Australien, och är uppkallad efter den grekiske hjälten Odysseus. Den kallas ibland och informellt för blå kejsare.

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Australien

Foto: © LPETTET / iStock

Även om samtliga präglas av blå färg så kännetecknas honorna av distinkta blå strimmor på vingarnas utsida, vilket har en stor attraktionskraft för hanarna. Detta är så viktigt för arten, att hanfjärilar enligt utsago ibland flockas kring starkt blåa saker.

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Australien

Foto: © Onfokus / iStock

Med en vingbredd på upp till 14 cm är papilio ulysses att anse att vara i det övre spannet för normalstora fjärilar. Håll ögonen öppna efter något blått nästa gång du är i tropikerna.

Text: Oliver DeLang

error: Content is protected !!