Den afrikanska savannelefanten är det största landlevande djuret

Visste du att det finns två elefantarter i Afrika? Den ena av dem är savannelefant, även kallad stäppelefant.  

elefanter, elefantarter, stäppelefanter

Foto: © Kenneth Canning / iStock

Savannelefanten lever i Afrika. Närmare bestämt i länderna söder om Sahara. Redan på 600-talet före vår tideräkning fanns det inte längre några vilda savannelefanter kvar norr om Sahara. Beståndet av elefanter i Afrika har dock varit mycket gott fram till 1900-talets början. På den tiden fanns det cirka 10 miljoner vilda afrikanska elefanter, regnskogselefanterna inräknade. Detta kan jämföras med de idag uppskattningsvis 400 000 vilda elefanterna. Tjuvjakten gör att beståndet minskar drastiskt varje år.

Man brukar lite slarvigt bunta samman savannelefant och regnskogselefant under ett och samma namn, afrikansk elefant. I själva verket rör det sig om två olika underarter i elefantsläktet. Den tredje arten är asiatisk elefant, men denna lever uteslutande i just Asien. En savannelefant är större än både en regnskogselefant och asiatisk elefant. Den är det största landlevande djuret i världen.

elefanter, elefantarter, stäppelefanter

Foto: © mantaphoto / iStock

Savannelefanten har exempelvis större kropp, öron och betar än de två släktingarna. Det går tufft till och finns få ställen att gömma sig på savannerna i Afrika, så elefanten behöver sin enorma, hotfulla kropp för att kunna överleva. Har du sett en elefant vid ett vattenhål? Där är den mäktigast. Genom att fälla ut och fladdra med sina öron inger den mycken respekt bland de övriga djuren.

En fullvuxen hane kan väga upp till sex ton och ha betar som är flera meter långa. Kroppshyddorna och betarna blir dock mindre och mindre. Kanske är det naturens sätt att skydda elefanterna från tjuvjakten. Honorna har också betar och är de som är navet i familjen, som kan bestå av så många som tio individer. Flera familjer går ofta samman till en större klan med upp till 70 medlemmar. Klanen leds av en stor elefanthona.

elefanter, elefantarter, stäppelefanter

Foto: © GomezDavid / iStock

Text: Sandra Jönsson
Källor: Nationalgeograhpic.com; Wwf.se (Världsnaturfonden)

error: Content is protected !!