Apollofjärilen är en skandinavisk pärla bland insekter

När man väl har lärt sig känna igen apollofjärilen kan man omöjligt förväxla den med andra fjärilar…

För oss i Sverige så hör apollofjärilen, eller parnassius apollo, till en av de allra mest karakteristiska fjärilarna. Anledningen är att den är en av de största dagfjärilar som vi har i landet, med ett vingspann på upp till 9,5 cm. Det sägs att man inte kan förväxla den när man väl har lärt sig känna igen den.

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Sverige, fjärilar i Norden, fjärilar i Europa

Foto: © Andyworks / iStock

Trots att fjärilens utbredning på senare tid har minskat, så är den fortfarande vanligt förekommande i stora delar av Europa, och även i vissa områden i Centralasien. Apollofjärilen är känd för att ha ett varierat utseende, som gör att man lätt uppfattar den som tillhörande olika arter.

exotiska fjärilar, vackra fjärilar, fjärilar i Sverige, fjärilar i Norden, fjärilar i Europa

Foto: © Andyworks / iStock

Det verkar som den har en viss förkärlek för kalla bergiga områden, och med allt mer utbredd global uppvärmning sägs den få svårare och svårare att överleva.

Med sina nästan snövita vingar är den verkligen en skandinavisk pärla.

Text: Oliver DeLang

error: Content is protected !!