11 saker du kanske inte visste om Stonehenge i England

Visste du det här om Stonehenge i det engelska Salisbury? 

Storbritannien, sevärdheter i England, arkeologi i England, historiska platser i England, Stonehenge i Avebury, besöka Stonehenge

1. Byggnationen av Stonehenge i England började för cirka 5 000 år sedan…

… Men det första Stonehenge var inte gjort i sten. Till en början var världsarvet Stonehenge i Salisbury en inhägnad i trä. Man kan ha begravt de dödas kremerade kroppar innanför träinhägnaden.

2. Stenmonumentet Stonehenge restes cirka 2 500 före vår tid

Stonehenge fick sitt karaktäristiska utseende cirka 2 500 före vår tid, då var det stenålder i Storbritannien. Stencirkeln restes i mitten av träinhägnaden.

3. Stonehenge i Salisbury utgörs av 83 stenblock

De större stenblocken är gjorda i sandsten och de mindre blocken i kalksten.

4. Det fanns ursprungligen bara två öppningar i Stonehenge…

… En större öppning, eller ingång, i nordöst och en mindre öppning i stencirkelns södra delar. Idag har Stonehenge betydligt fler öppningar, och det beror bland annat på att man med årens gång har gått genom inhägnaden och trampat upp nya väger genom den.

5. Det finns 56 ”mystiska” gropar innanför Stonehenge i England

1666 upptäckte John Aubrey 56 ”mystiska” cirkelformerade gropar innanför Stonehenge. Groparna, som kallas ”Aubrey Holes”, är mystiska för att man ännu inte vet vad de användes till.

6. Stonehenge byggdes under en omvälvande tid i Europa

Tiden när stencirkeln i monumentet Stonehenge restes var en period av omvälvande förändringar i Europa. Man ser inte minst dessa förändringar i begravningssederna. Om de arkeologiska fynden tyder på att kremerade kroppar begravdes innanför Stonehenge, skedde det motsatta på närliggande och nästan samtida gravfält, där man jordbegravdes tillsammans med representativa föremål.

7. Arkeologer har påträffat fynd från romarriket i Stonehenge

Lämningar från föremål i keramik, sten samt metall – och mynt – från romarriket har påträffats vid och i Stonehenge. Det här är tecken på att romarna använde Stonehenge. Däremot är fynden från medeltiden väldigt få, så Stonehenge var troligen inte lika populärt hos medeltidsmänniskorna.

8. Stonehenge i England har länge fascinerat astronomer

Vissa astronomer och intellektuella tror att Stonehenge kan ha en koppling till det kosmiska och/eller vara ett slags kalender.

9. Stonehenge har haft många – men snarlika – namn

”Stanhenge”, ”Stonhenge”, ”Stonheng” och ”the stone hengles” är några exempel på vad Stonehenge har hetat i skrift sedan medeltiden. Första gången Stonehenge omnämndes var i en arkeologisk studie från cirka 1130. Där kallades fornlämningen ”Stanenges”. Namnet ”Stonehenge” ska ha hängt med från 1610.

10. Daggmaskar är bovarna bakom att Stonehenge-stenarna sjunker…

… Detta konstaterade ingen mindre än Charles Darwin i en undersökning han genomförde på 1880-talet.

11. Stonehenge i Avebury har drabbats hårt av tidigare utgrävningar

Fram till och med början på 1900-talet hade Stonehenge genomgått ett tiotal utgrävningar. På den tiden var man inget vidare noggrann med att bevara platserna, så stencirkeln påverkades negativt av de arkeologiska undersökningarna. Till slut konstaterade man att Stonehenge befann sig i ett dåligt skick. Idag arbetar man för att bevara Stonehenge, som ju också är ett skyddat världsarv. Tack och lov för det – det gör att vi kan njuta av det fantastiskt fina stenmonumentet och dess spännande historia när vi besöker England.

Text: Sandra Jönsson
Källor: History Extra; Stonehenge & Avebury WHS
Foton: © Gooserman / Adobe Stock

error: Content is protected !!